Odhlasujte si pohodlný domov

Konečně hlasování SVJ online

 • V mobilu i na počítači splňuje požadavky zákona
 • Pohodlné, rychlé a s vysokou účastí
 • Nejvyšší standard zabezpečení dat
Aplikace je dostupná pro web i mobilní zařízení

4 důvody proč to na schůzích SVJ vázne

Nechodí tam

Méně než 50 % – taková byla v posledních 3 letech průměrná účast vlastníků na schůzích SVJ.

méně než
50 %

Ani tam nebydlí

Až 30 % bytů v ČR není obýváno svými majiteli. I kdyby chtěli přijet, někdy se o schůzi vyvěšené na nástěnce ani nedozvědí.

30 %

Stojí to čas

Uspořádání a účast na schůzi SVJ je časově náročná. Výbor větších SVJ průměrně stráví až 6h přípravou na schůzi.

průměrně
6 h

A nestojí to za to

Když přišla výzva v podobě pandemie Covid-19, nebylo až 70 % SVJ schopno odhlasovat schválení své účetní uzávěrky.

neodhlasovalo
70 %

Schůze SVJ jsou retro. Hlasujte nově online přes eVlastníky!

Konečně je tu platforma pro pohodlné online hlasování SVJ na úrovni. Bez překřikování, zdržování a zbytečných nervů. Každý se o hlasování včas dozví a každý může hlasovat, jak je to pro něj pohodlnější - na počítači nebo přes aplikaci v telefonu.

eVlastníci aplikace

Jak to funguje

1. Výbor SVJ připraví podklady

1. Výbor SVJ připraví podklady

Nachystat online hlasování je snadné. Žádné zbytečné papírování, žádné prezenční listiny.

2. Všichni se o hlasování dozví

2. Všichni se o hlasování dozví

Oznámení na telefonu nebo důležitý e-mail málokdo přehlédne. A kdyby přece, na cestě je připomenutí.

3. Každý vlastním tempem

3. Každý vlastním tempem

Kdo si chce důkladně projít všechny podklady, může tomu dát třeba týden. Ostatní mají odhlasováno za pár minut.

4. Účast jako nikdy dřív

4. Účast jako nikdy dřív

Nikdo se nechce rozhádat se sousedy nebo ztrácet čas ve zbytečných debatách. Když nic takového nehrozí, každý vlastník se rád zapojí.

5. Jistota, kdo hlasoval

5. Jistota, kdo hlasoval

Dvoufaktorové ověření dává výboru jistotu, že odhlasoval oprávněný vlastník. Hlasování je právně závazné.

6. Přehledné výsledky a archiv

6. Přehledné výsledky a archiv

Už žádné složité dohledávání, kdo kdy o čem hlasoval. Vše máte okamžitě k dispozici ve formě grafů a přehledů.

Příští schůzi už vyhlásíte online

Zadejte adresu domu a zaregistrujte ho Z katastru nemovitostí se automaticky načtou jednotky, vlastníci a jejich podíly Doplňte kontaktní údaje na vlastníky Založte své první online hlasování Všichni vlastníci jsou automaticky přizvání k hlasování
 • 1
  Zadejte adresu domu a zaregistrujte ho
 • 2
  Z katastru nemovitostí se automaticky načtou jednotky, vlastníci a jejich podíly
 • 3
  Doplňte kontaktní údaje na vlastníky
 • 4
  Založte své první online hlasování
 • 5
  Všichni vlastníci jsou automaticky přizvání k hlasování

Mějte hlasování SVJ plně pod kontrolou

Všechny hlasy se počítají – i ty na papíře

Někteří majitelé bytů nejsou v online prostředí doma. Pro ně lze snadno exportovat personalizované hlasovací lístky, dát jim je do schránky a jejich volbu do hlasování jednoduše doplnit.

Nejvyšší standard zabezpečení dat

Hlasování probíhá šifrovaně a všichni účastníci jsou bezpečně identifikováni. Nemusíte mít obavy, že by se některé údaje mohly ztratit nebo se dostat do rukou třetích stran.

Výhodné neveřejné nabídky služeb pro registrované SVJ

Zaregistrujte vaše SVJ k eVlastníkům a my vám během několika dní zpracujeme výhodnější pojištění či nabídku na energetickou úsporu celého domu (fotovoltaika, bateriové uložení, dálkové odečty, dotace atd.).

Zhodnocení vašich společných peněžních prostředků

Chtěli byste zhodnotit lépe finanční prostředky SVJ v době kdy je inflace vyšší než dříve? Nechte si poradit u jakých produktů dosáhnete vyššího úročení a odhlasujte si to zdarma na platformě eVlastníci.

Správce domu
Vlastník bytové jednotky
 • Konečně máte v ruce šikovný nástroj, abyste mohli snadno a efektivně spravovat váš dům. Vyřešíte vše podstatné kolem vašeho SVJ, a nebude vás to stát nervy.
 • Spokojení vlastníci. Přívětivé online hlasování s veškerými podklady zvýší usnášeníschopnost SVJ. Lidé vám poděkují, že je netrápíte dlouhými schůzemi.
 • Důležitá rozhodnutí už nemusí čekat na jedinou schůzi SVJ za celý rok, která se jen horko těžko sejde. Online hlasování můžete vyhlásit i několikrát do roka.
 • Konečně můžete rozhodovat o důležitých věcech, které se týkají vašeho domova, aniž by hrozila hádka se sousedy nebo zdlouhavá diskuse o ničem.
 • Nikam nemusíte. Vše se odehrává ve vašem mobilu, případně na počítači. Na hlasování si nemusíte vyhradit volný večer, zvládnete ho třeba cestou z práce.
 • Když máte více bytů v různých SVJ, můžete je pomocí aplikace spravovat všechny. Jednoduše doporučte eVlastníky výborům, které je ještě nepoužívají.

Co vás nejčastěji zajímá?

Jakým způsobem eVlastníci fungují? Mám si to celé představit jako virtuální schůzi SVJ?

Aplikace eVlastníci se specializuje na online hlasování společenství vlastníků jednotek. Díky naší platformě se hlasování v SVJ stává dostupnější pro všechny členy, protože se může zapojit i ten, kdo je třeba nemocný, na dovolené, či sám v domě nebydlí. SVJ, která mají problémy s usnášeníschopností na schůzích, tak mají k dispozici nástroj, který pomůže navrhovaná usnesení snadněji schvalovat.

Jak zařídit, aby naše SVJ začalo používat eVlastníky?

Nejprve je nutné se ujistit, že stanovy SVJ umožňují hlasování “per rollam” (tj. hlasování mimo schůzi SVJ) kdykoliv - tedy aniž by takovému předcházelo neusnášeníschopné shromáždění. Pokud si nejste jisti, že znění stanov používání aplikace umožňuje, nabízíme možnost jejich kontroly, či navržení úpravy přes speciality z právní kanceláře - více na https://stanovy.evlastnici.cz

Následně již stačí vaše SVJ do aplikace zaregistrovat. Po registraci SVJ se načtou údaje o jednotkách a jejich vlastnících z katastru nemovitostí. Správce k nim následně doplní kontaktní informace na vlastníky jednotek. Ti pak dostanou pozvánku do aplikace a nastaví si přihlašovací heslo. Samotný hlas je pak platný až po zadání jednorázového SMS kódu. Pomocí dvoufaktorové autorizace je tedy zajištěno, že je hlas odeslán oprávněným vlastníkem jednotky.

Jak vlastně hlasování probíhá?

Předseda SVJ v aplikaci založí hlasování a uvede jednotlivá usnesení o kterých je nutné hlasovat. Ke každému usnesení lze připojit i přílohy, například nabídky od dodavatelů, fotografie, apod. Po vytvoření hlasování přijde všem vlastníkům upozornění na e-mail, jeho součástí je i přehled usnesení o kterých se hlasuje a termín, do kdy je hlasování otevřeno. Pak už je to jednoduché - vlastníci si projdou podklady a rozhodnou se pro možnost Ano / Ne / Zdržím se hlasování. Předseda má přitom možnost sledovat průběžný stav.

Jak budou hlasovat lidé, kteří nemohou hlasovat online?

eVlastníci samozřejmě počítají i s tím, že ne všichni vlastníci budou chtít hlasovat online. Pro tyto vlastníky správce aplikace eVlastníci vytiskne personalizované hlasovací lístky, které jim vhodí do poštovní schránky nebo předá osobně. Vlastníci tyto vyplní jako při běžném papírovém hlasování per rollam a předají zpět výboru/předsedovi (vhodí do schránky SVJ). Ten pak tyto lístky nahraje do aplikace, aby se hlas započítal do celkového hlasování. V aplikaci je pak tento lístek uložen v archivu pro jeho případné dohledání.

Jak je hlasování časově omezené?

Hlasování “per rollam” (tj. hlasování mimo schůzi SVJ) musí ze zákona trvat nejméně 15 dní, ve stanovách si může SVJ nastavit i delší časových úsek. Správce aplikace pak může hlasování nastavit i na delší časových úsek. Výhodou pro vlastníky je, že nemusí být v jeden okamžik na jednom určitém místě. Mohou v této lhůtě hlasovat kdykoliv z mobilní či webové aplikace.

Jakým způsobem se ověřuje platnost hlasů?

Platnost hlasů se ověřuje prostřednictvím dvoufaktorového ověření a díky tomu je i právně průkazné. V praxi to funguje tak, že při prvním nastavování aplikace předseda nebo člen výboru SVJ vloží kontakty všech vlastníků přímo do aplikace. Jednotliví vlastníci se pak dostanou ke svému hlasování prostřednictvím přihlášení (ověřený e-mail a heslo) v kombinaci s ověřením přes jednorázové heslo v SMS zprávě.

Naši partneři

eVlastníci

Konečně hlasování SVJ online

Pošlete to dál

Všichni jsme to zažili - schůze SVJ, která nebere konce... Taky si myslíte, že je na čase to změnit? Líbí se vám, jak na to jdou eVlastníci? Dejte o nás vědět ostatním.